Huisregels

Thuisafgehaald staat in het teken van eten en het vertrouwen in elkaar. Om fouten te voorkomen hebben wij een aantal huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker van Thuisafgehaald aan moet voldoen.

De kok 

 • De kok is zelf verantwoordelijk voor de teksten die hij/zij publiceert. Hierbij worden geen aanvullende persoonlijke gegevens (bv emailadres, urls naar andere website of iets dergelijk) bij de maaltijden vermeld.
 • De kok is zelf verantwoordelijk voor een correcte belastingaangifte van de eventueel te ontvangen inkomsten uit Thuisafgehaald. Maaltijden worden in principe tegen inkoopsprijs van de ingrediënten aangeboden op Thuisafgehaald.
 • De kok gaat discreet om met de gegevens van de afhaler. Het is niet toegestaan deze aan derden door te geven.
 • De kok zorgt ervoor dat te allen tijde de maaltijden binnen de afgesproken tijdspanne geleverd worden.
 • De kok heeft de aandachtspunten over hygiëne en veiligheid doorgelezen en zal hier zoveel mogelijk aan proberen te voldoen.

 

De afhaler 

 • De afhaler haalt op het afgesproken tijdstip de maaltijd op en betaalt contant en gepast.
 • Als de afhaler niet binnen de afgesproken tijdspanne de maaltijd afhaalt, dan heeft de kok in principe het recht de maaltijd niet meer te verschaffen mits er onderling een regeling getroffen kan worden.
 • De afhaler gaat discreet om met de gegevens van de kok. Het is niet toegestaan deze aan derden door te geven.
 • De afhaler heeft de aandachtspunten over hygiëne en veiligheid doorgelezen, en zal hier zoveel mogelijk aan proberen te voldoen.

Thuisafgehaald

 

 Thuisafgehaald zal nooit persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

 • Thuisafgehaald is niet verantwoordelijk voor het (al dan niet) nakomen van de wettelijke verplichting mbt inkomstenbelasting van de kok.
 • Thuisafgehaald kan publicaties die (naar eigen oordeel) op enige wijze aanstoot kunnen geven direct verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 • Thuisafgehaald is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade veroorzaakt door kok danwel afhaler. 


Thuisafgehaald: deel, proef en geniet.

Overige informatie:


Wil je meer weten? Lees ook eens de volgende pagina's: